Pastors

Wenzel & Sharon 

De Come Holy Spirit Conferentie wordt gehost door de New Testament Church IJsselstein onder leiding van pastors Wenzel en Sharon Beukes.  Hun hart strekt zich uit naar een beweging waarin Gods Geest de ruimte krijgt om in en door de gemeente een continue opwekkingsbeweging vrij te zetten!

Als leadpastors van New Testament Church Global overzien Wenzel en Sharon meerdere New Testament Churches in Nederland, Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique. Hun roeping en passie is om de Bruid van Christus te bekrachtigen door middel van training, onderwijs, de overdracht van gaven, de doop in de Heilige Geest, genezing, bevrijding en de oplegging van de handen. Ze hebben allebei een hart voor de naties en de lokale kerk en willen niets liever dan miljoenen mensen tot Christus zien komen voordat Jezus terugkomt.